Over Kinderboekkompas: wat ik doe en wie ik ben

Over Kinderboekkompas

Kinderboekkompas is ontstaan uit een passie voor lezen en het helpen van kinderen. Deze passies zijn gecombineerd tot het idee dat boeken een kind het leven makkelijker kunnen maken. Vanuit een opleiding tot pedagoog kwam een ambitie op om wetenschappelijke kennis de wereld in te brengen. Er is al zo veel bekend over de invloed die kinderboeken kunnen hebben op een kind, dat moet gebruikt worden! 

 

Visie en doelen

De doelen van Kinderboekkompas zijn allereerst om kinderen te ondersteunen bij hun ontwikkeling. Dit gebeurt middels het geven van advies aan ouders, leerkrachten en andere volwassenen die een socialiserende functie hebben in het leven van één of meerdere kinderen.

 

Daarop sluit dan ook het tweede doel aan: het vergroten van de empowerment van ouders. Empowerment houdt in dat iemand tot iets in staat wordt gesteld. In dit geval houdt het in ouders de middelen en het vertrouwen te geven om zelf de opvoeding op de beste manier uit te voeren. Het lezen of voorlezen van kinderboeken is een laagdrempelige en effectieve manier om een kind te helpen in de ontwikkeling. Kinderboekkompas geeft ouders een handvat om de juiste boeken te kunnen kiezen, waarmee zij zelf hun taak als opvoeder naar eigen inzicht kunnen uitvoeren.

Wetenschappelijk advies

Door middel van literatuuronderzoek van wetenschappelijke artikelen zijn beoordelingssystemen ontwikkeld voor elk domein. Voor een onderbouwing van de werking hiervan, zie de pagina De theorie

Onafhankelijk advies

Naast de wetenschappelijke basis, is ook de onafhankelijkheid een belangrijke waarde voor Kinderboekkompas. De beoordelingen van de boeken op deze website zijn dus niet onderhevig aan belangen van derden.

LinkedIn%20profielfoto_edited.jpg

Over mijzelf

Mijn naam is Marthe van Voorst van Beest. In ben in 2021 afgestudeerd als pedagoog en ben de eigenaar van Kinderboekkompas. Na enkele jaren literatuuronderzoek doen en hele bergen kinderboeken lezen, heb ik deze website opgestart om jou en vele anderen te helpen bij de selectie van kinderboeken! 

Manuscriptbeoordelingen

Om kinderen het beste te helpen bij hun ontwikkeling, is het voor Kinderboekkompas belangrijk dat er meer boeken op de markt komen die een goede invloed hebben. Als u je een boek kent waarvan je denkt dat het op deze website thuishoort, kan je deze via het contactformulier aanbieden voor beoordeling. Dit is, in lijn met de onafhankelijkheid, gratis.

Bovendien biedt Kinderboekkompas beoordelingen aan voor nog ongepubliceerde manuscripten van kinderboeken. Aan de hand van een dergelijke beoordeling kan je jouw boek eventueel nog aanpassen om hiermee de kans te vergroten dat het boek na publicatie op deze website verschijnt. Voor meer informatie, ga naar de pagina Voor schrijvers

Gelukkige jonge geitjes met boeken

Wat is Kinderboekkompas niet?

De beoordelingen die op deze website te vinden zijn, zijn gebaseerd op wetenschappelijk onderzoek over de pedagogische kwaliteit van boeken. Kinderboekkompas beoogt dus niet om de literaire kwaliteit of het leesplezier te beoordelen.

Omdat dergelijke criteria wel belangrijk zijn voor de keuze voor een boek, is aangegeven of een boek bijvoorbeeld een prijs heeft gewonnen, of in wat voor genre het boek past. 

Privacy

Kinderboekkompas maakt gebruik van Cookies en Visitor Analytics. Voor meer informatie kan je hieronder de Privacy Statement lezen: