De theorie

Op basis waarvan worden kinderboeken beoordeeld door Kinderboekkompas?

 

Voor elk domein is literatuuronderzoek gedaan om een zo valide mogelijk scoresysteem te ontwikkelen. Bovendien is een behoefteonderzoek gedaan onder ouders. Hier zijn de onderzoeksartikelen van de literatuuronderzoeken en het behoefteonderzoek in te zien.

Mocht je hier verdere vragen of opmerkingen over hebben, kan je contact opnemen via het contactformulier. 

Literatuuronderzoek

Om kinderboeken op een systematische en wetenschappelijke manier te beoordelen, is literatuuronderzoek gedaan naar de effecten van het (voor-)lezen van boeken op kinderen. Hierbij is gekeken naar zowel de algemene effecten van boeken, als naar de verschillende domeinen van de ontwikkeling waarop beoordeeld wordt.

Leeswijzer

Er zijn enkele dingen die je kan doen tijdens het (voor)lezen om de potentie van het boek een handje te helpen. Zo zijn er vragen die je kan stellen om een gesprek te beginnen met je kind, aan de hand van het boek. Download de leeswijzer voor voorbeeldvragen!

Behoefteonderzoek

Als afronding van de Bachelor Pedagogische Wetenschappen is een behoefteonderzoek gedaan voor het toen nog opstartende Kinderboekkompas. Hiervoor is een kwalitatief onderzoek gedaan waarbij ouders zijn geïnterviewd over hun zorgen en vragen of de opvoeding en hun behoefte aan advies over kinderboeken. Vervolgens zijn de resultaten hiervan getest in een enquête-onderzoek.